Αρχική » Ιστολόγιο » Ανακοίνωση των εργαζομένων και νυν απολυμένων της Κοινωφελούς Εργασίας Ρόδου

Ανακοίνωση των εργαζομένων και νυν απολυμένων της Κοινωφελούς Εργασίας Ρόδου

Εδώ και σχεδόν 2 χρόνια ως εργαζόμενοι και νυν απολυμένοι της Κοινωφελούς Εργασίας συγκροτήσαμε Επιτροπή Αγώνα, για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Να απαιτήσουμε μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Ίση αμοιβή και όρους εργασίας. Ίδια δικαιώματα σε όλους!

Η δικαστική διεκδίκηση του δικαιώματός μας στην εργασία αποτελεί μονόδρομο για την επιστροφή μας στο Δήμο Ρόδου. Στο τέλος του πρώτου δεκαήμερου του Μαΐου είναι η εκδίκαση της υπόθεσής μας, ώστε να επιστρέψουμε στους χώρους εργασίας μας. Είμαστε δεκαεπτά (17) πρώην εργαζόμενοι, κι ΟΧΙ ωφελούμενοι.

Στις 16-04-2021 καταθέσαμε αίτηση του δικηγόρου μας στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή με αρ. Πρωτ. 18613. Δυστυχώς, στην έκτακτη συνεδρίασή της (20-04-2021) το αίτημά μας δεν είχε συμπεριληφθεί μαζί τα άλλα επείγοντα θέματα στην ημερήσια διάταξή της.

Αναμένουμε την επόμενη συνεδρίαση, ενδεχομένως στις 26-04-2021 (τακτική ή έκτακτη), ώστε για άλλη μια φορά οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της αρμόδιας επιτροπής να επιβεβαιώσουν την υποστήριξή τους στα αιτήματα και στον αγώνα μας, σύμφωνα με την αντίστοιχη ομόφωνη 993/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τις δημόσιες δηλώσεις τους.

Η λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή της αγωγής μας κατ΄αρθρο 298 Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 297 Κ.Πολ.Δ.. και για δέσμευση παραίτησης από ένδικα μέσα σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσής μας είναι καθοριστικής σημασίας, διότι μόνο έτσι μπορεί το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ορθά τις συμβάσεις μας ως αορίστου χρόνου, χωρίς να είναι η κρίση του αντίθετη με τις επιταγές του Συντάγματος.

Ρόδος, 23-04-2021

Εκ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ