Η αποστολή στίβου του Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ στα Παπαναστάσια

Αποστολή στίβου του Α.Ο. ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ στα Παπαναστασια.
Χρήστος Παπαδόπουλος στα 100 μ. με επιδοση 11.51
Πούλιος Βαγγέλης μήκος με 5.60
Κοτσομυτη Αγγελική 16.31 στα εμπόδια.

tmp_12731-received_1752127028367632617989165