Προσλήψεις προσωπικού από τη ΔΕΥΑΡ

Με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού και υδρονομέων ασχολήθηκε στην σημερινή πρώτη συνεδρίαση του για το νέο έτος το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ.

Μετά από εισήγηση του προέδρου της ΔΕΥΑΡ κ. Δημήτρη Τσίκκη αποφασίστηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της η πρόσληψη υδρονομέων και  εποχικού προσωπικού για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

Ο κ. Τσίκκης αναλογιζόμενος την δαιδαλώδη  και χρονοβόρα διαδικασία που επικρατεί για την έγκριση των προσλήψεων αυτών, από το υπουργείου Εσωτερικών αποφάσισε να  την κινήσει από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους προκειμένου, να διεκπεραιωθεί με την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν, όπου και πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ΔΕΥΑΡ.

Ειδικότερα αποφασίστηκε η ΔΕΥΑΡ να προβεί άμεσα στην πρόσληψη 34 ατόμων  ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη των αναγκών της. Οι ειδικότητες αυτές θα αφορούν υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και εργάτες γενικών καθηκόντων πρόσληψη τους θα γίνει με διαδικασίες ΑΣΕΠ  και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας οχτώ μηνών.

Να σημειωθεί, ότι η κατανομή του εποχικού προσωπικού θα γίνει στις δημοτικές ενότητες Ρόδου, Νότιας Ρόδου, Καμείρου και Αταβύρου προκειμένου να εξυπηρετούνται με τον πλέον καλύτερο τρόπο και οι καταναλωτές των απομακρυσμένων περιοχών του νησιού μας. Πρόθεση της διοίκησης της ΔΕΥΑΡ είναι τα άτομα που θα προσληφθούν ως εποχικό προσωπικό να προέρχονται από τις κοινότητες των δημοτικών αυτών ενοτήτων προκειμένου να επανδρωθούν τα τμήματα της ΔΕΥΑΡ στις περιοχές αυτές.

« Η ΔΕΥΑΡ στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, δίνει την δυνατότητα σε άνεργους συμπολίτες μας να βρουν μια θέση εργασίας. Το κόστος της πρόσληψης της θα επωμιστεί η ΔΕΥΑΡ καθώς οι θέσεις εργασίας τους θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα» δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ κ. Δημήτρης Τσίκκης.

 Προσλαμβάνονται έγκαιρα και οι υδρονομείς
Επίσης,  το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ στην σημερινή  συνεδρίαση του αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη  24υδρονομέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου που θα έχει διάρκεια πέντε μήνες.

Η πρόσληψη τους όπως εκτιμάται θα γίνει από την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Πρόσληψη εργατών αορίστου χρόνου

Έντονος όμως ήταν ο προβληματισμός που επικράτησε στην σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ για το γεγονός ότι, συνεχώς η επιχείρηση αποδεκατίζεται από εργατοτεχνικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στην σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ ο κ. Τσίκκης το οργανόγραμμα της για την πλήρη λειτουργία της προβλέπει 360 εργαζομένους. Όμως με τις αποχωρήσεις προσωπικού, λόγω και της συνταξιοδότησης του, στη  ΔΕΥΑΡ σήμερα υπηρετούν μόλις 220 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 80 είναι εργατοτεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες όλου του νησιού.

Κατόπιν εισήγησης του κ. Τσίκκη αποφασίστηκε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ να ζητήσει την έγκριση πρόσληψης προσωπικού αορίστου χρόνου που θα αφορά , εργατοτεχνίτες, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους.

«Πήραμε σήμερα την πολιτική απόφαση να ζητήσουμε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού αορίστου χρόνου στην ΔΕΥΑΡ, προκειμένου να καλύψουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της σε εργαζομένους που είναι εξειδικευμένοι και αναγκαίοι για την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης μας. Στόχος  μας είναι να καταστήσουμε την ΔΕΥΑΡ, μια επιχείρηση πιο φιλική προς τον πολίτη ακόμη και του πιο απομακρυσμένου χωριού, στον οποίο θα παρέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του. Με τους συνεργάτες του εδώ και 14 μήνες δουλεύουμε  και σχεδιάζουμε από κοινού ώστε η παρουσία της ΔΕΥΑΡ να γίνει αισθητή σε όλο το νησί, να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες ανά πάσα στιγμή προκύψει κάποιο πρόβλημα που χρήζει άμεσης επίλυσης » δήλωσε ο κ. Τσίκκης.