Δημοτικές Εκλογές: Συνεχή ροή αποτελεσμάτων

dim-monom3

Συνεχή ροή αποτελεσμάτων από τις δημοτικές εκλογές του νησιού μας

 

143

 

Κρεμαστή
266 εκλογικό τμήμα 
Χατζηδιάκος 131
Καρίκης 121

267 εκλογικό τμήμα
Χατζηδιάκος 139
Καρίκης 119

264 εκλογικό τμήμα
Χατζηδιάκος 118
Καρίκης 125

261

Χατζηδιάκος 144
Καρίκης 142

 

Εκλογικό Τμήμα 164 Αρχάγγελος
Φώτης Χατζηδιάκος 157
Στράτος Καρίκης 109

Εκλογικό Τμήμα 184 Αφάντου
Φώτης Χατζηδιάκος 204
Στράτος Καρίκης 106

Αρνίθα
Φώτης Χατζηδιάκος 88
Στράτος Καρίκης 29

Μεσαναγρός
Φώτης Χατζηδιάκος 104
Στράτος Καρίκης 38

 

Αποτελέσματα από το ένα εκλογικό τμήμα της Σαλάκου:

Φώτης Χατζηδιάκος 140
Στράτος Καρίκης 107

Aποτελέσματα από το 282 εκλογικό τμήμα της Παστίδας:
Γιώργος Χατζημάρκος 186
Γιάννης Μαχαιρίδης 118