Φανάρια Αεροδρομίου: Έτσι, πληροφοριακά δεν λειτουργούν (πάλι)!

fanaria-aerodr

Φανάρια Αεροδρομίου: Έτσι, πληροφοριακά δεν λειτουργούν (πάλι)! Αν ενδιαφέρετε κάποιος αρμόδιος ας στείλει κάποιο συνεργείο να φτιάξει την βλάβη! Μιλάμε για τα φανάρια του Αεροδρομίου και όχι για κάποιο στενό ενός απομακρυσμένου χωριού!