ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΟΙ ΒΑΘΙΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο του Στράτου Καρίκη , επικεφαλής της μείζονος  αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία προς τις βαθιές τομές που προωθούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν οι δημότες.

Είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό, πως όταν οι ανάγκες της κοινωνίας αλλάζουν οφείλουμε κι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που θα υπηρετήσουμε τους συνδημότες μας, αν πράγματι αυτό είναι το ζητούμενό μας και όχι τα στασίδια και οι καρέκλες.

Απαιτείται θάρρος και γενναιότητα για να ξεπεραστούν παθογένειες ετών, που ταλαιπωρούν τους πολίτες αλλά και τους ίδιους τους αιρετούς.

Η απλή αναλογική είναι μια μικρή επανάσταση, με τις αλλαγές που επιφέρει η καθιέρωσή της στην εσωτερική θεσμική ισορροπία εντός των Δήμων και των Περιφερειών, όμως η μεταρρύθμιση που προωθείται δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί στο εκλογικό σύστημα διότι τότε θα έχουμε εστιάσει μόνο στο δέντρο και όχι στο δάσος.

Η παράταξή μας, πιστή στις αρχές και στις αξίες της και συνεπής στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει καλλιεργήσει με τους δημότες, θέτει τις εξής προϋποθέσεις:

-Ενίσχυση της ουσιαστικής και άμεσης συμμετοχής των πολιτών

-Αναβάθμιση των ΟΤΑ ως διοικητικές δομές

-Οικονομική Βιωσιμότητα Δήμων και Περιφερειών

-Εκσυγχρονισμό του θεσμικού Πλαισίου που διέπει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Ενεργό συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου για δίκαιη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, της θέσπισης βασικών πυλώνων πάνω στους οποίους θα δομηθούν οι βαθιές τομές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανοικτά και ξεκάθαρα ως παράταξη, αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη μας απέναντι στις απαιτήσεις της ριζοσπαστικής αυτής διαδικασίας, έχουμε προτείνει:

-Θέσπιση και άμεση μεταβίβαση πόρων στους Δήμους με σκοπό την οικονομική αυτοτέλειά τους

-Θέσπιση πόρων και εκχώρηση δικαιωμάτων διοίκησης στις Δημοτικές και Τοπικές  Κοινότητες ώστε να ξεφύγουν από τον διοικητικό, τεχνικό και οικονομικό  μαρασμό τους

-Υποχρεωτικό πλάνο δράσεων και έργων για κάθε κοινότητα για όλη τη δημοτική θητεία γνωστοποιούμενο στους πολίτες

-Εκλογή των δημάρχων σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο

-Θέσπιση ανώτατου ορίου μέχρι δύο θητειών για τους Δημάρχους

-Θέσπιση ανώτατου ορίου μέχρι τεσσάρων θητειών  για τους δημοτικούς συμβούλους.

-Συμμετοχή των φορέων στην διαμόρφωση προτάσεων για τα σοβαρά θέματα του Δήμου

-Εκλογή Συμπαραστάτη Του Δημότη με δημοκρατικές διαδικασίες με πλειοψηφία 50%  + 1 επί του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου και με ουσιαστικές αρμοδιότητες

-Πρόβλεψη ίδρυση ειδικής Αντιδημαρχίας για τον δημότη

-Πρόβλεψη σύστασης γραφείων εργασίας στον κάθε Δήμο.

-Πρόβλεψη σύστασης γραφείων εθελοντισμού στον κάθε Δήμο.

-Πρόβλεψη σύστασης γραφείου Δημάρχου με θέσπιση προθεσμιών για διεκπεραιώσεις των θεμάτων που τίθενται  από τους δημότες αλλά και την ενημέρωση των πολιτών

-Τροποποίηση του άρθρου 7 ώστε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  να  ασχολείται αποκλειστικά με αρμοδιότητες και θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των δημοτών και κατοίκων

-Τροποποίηση του άρθρου 59 ώστε να υπάρχει δυνατότητα ορισμού αντιδημάρχων και από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου

-Απλοποίηση διαδικασιών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι βαθιές αλλαγές που απαιτούνται, είναι πλέον ώριμες να προωθηθούν και να υλοποιηθούν πάντα με γνώμονα την ενίσχυση των πολιτών στα κοινά, στο όνομα της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Η παράταξή μας, θα συνδράμει με όλες της τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τρομάζει μόνο τα κατεστημένα και τους επαγγελματίες της πολιτικής. Εμείς δεν έχουμε ούτε τέτοιες αντιλήψεις, ούτε τέτοιου είδους εξαρτήσεις.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας, να συνδράμουμε στην προώθηση των θεσμικών αλλαγών, να αποκτήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση νέα, σύγχρονη ταυτότητα και ρόλο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών και όχι τις ανάγκες της κεντρικής πολιτικής σκηνής μέσα από σχέσεις εξάρτησης με τοπικά κατεστημένα, που ανδρώθηκαν σε άλλες εποχές.

Για το γενναίο αυτό βήμα, απαιτούνται ξεκάθαρες θέσεις, τόλμη και αποφασιστικότητα, έξω και πέρα από κοντόφθαλμες και ωφελιμιστικές λογικές που έχουν ως στόχο την διατήρηση των κεκτημένων μέσω ενός παλιακού συστήματος που εξυπηρετεί προσωπικούς στόχους και θέτει σε δεύτερη μοίρα τους δημότες.

Εμείς θέλουμε ο δημότης να έχει θέση, να έχει ρόλο και να έχει φωνή. Τον θέλουμε σύμμαχο και συνδιαμορφωτή στο νέο τοπίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θέλουμε τον δημότη πρωταγωνιστή και τον Καλλικράτη ισχυρό, για να περάσουμε στην νέα εποχή.