“Τουρισμός Για Όλους” – Μεγαλύτερη επιδότηση για το Καστελόριζο

Από 1.8.2020 το πρόγραμμα “Τουρισμός Για Όλους” – Μεγαλύτερη επιδότηση για το Καστελόριζο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 12181/30.7.2020 με την οποία τροποποιείται η απόφαση 9022/16.06.2020 «Πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020»
Αναλυτικά οι τροποποιήσεις/προσθήκες

1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 01.08.2020 έως 31.12.2020.»

2. Στην παρ.3 του άρθρου 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ που θα επιλέξουν ως προορισμό το Καστελόριζο, θα επιδοτείται το 100% της διαμονής τους έως το ποσό των 60 ευρώ το άτομο ανά διανυκτέρευση».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 7, προστίθεται περ. γ’ ως εξής:

«γ) από τα πληροφοριακά συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ του αιτούντος δικαιούχου με τον λογαριασμό πληρωμής (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου ή του συνδικαιούχου του λογαριασμού.»

4. Η περ. ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 13, αντικαθίσταται ως εξής:

«III. Βεβαίωση της τράπεζας ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου για το IBAN του λογαριασμού, εφόσον η τράπεζα δεν επιστρέψει ένδειξη ταύτισης του ΑΦΜ με τον IBAN του λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας»

5. Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται για την κατάρτιση συμπληρωματικών μητρώων παρόχων κατά τη διάρκεια του προγράμματος λόγω αύξησης του συνολικού αριθμού των Δικαιούχων και ωφελουμένων του.» taxheaven.gr