Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές για τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔ ΓΧΚ) , στο πλαίσιο της
αποστολής της για την προστασία της δημόσιας υγείας , του περιβάλλοντος και των
συμφερόντων των καταναλωτών, οργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα:
«Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές για τα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουν».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 στις
10.30 π.μ., μέσω του καναλιού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
στο YouTube, στο οποίο θα έχετε πρόσβαση με το σύνδεσμο:

Την ημερίδα θα προλογίσει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
κος Γεώργιος Πιτσιλής.
Τα θέματα της ημερίδας θα παρουσιάσουν στελέχη και έμπειροι αναλυτές χημικοί
της ΓΔ του Γενικού Χημείου του Κράτους και είναι τα παρακάτω:
1. Ο ρόλος του ΓΧΚ στην προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας
2. Τα μυστικά της ετικέτας στα τρόφιμα και στα ποτά
3. Έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας αλκοολούχων ποτών στο ΓΧΚ
4. Τρόφιμα που προκαλούν αλλεργίες: Μύθοι και πραγματικότητα
5. Υλικά σε επαφή με τρόφιμα : Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές για την
ασφαλή χρήση τους
6. Oι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH's) στο πιάτο σας. Που
κρύβονται και πόσο επικίνδυνοι είναι; Μπορούμε να τους αποφύγουμε;
Για πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω
τηλέφωνα: 210 6479228, 210 6479241, 210 6479157.