Κρεμαστή: Δυναμικό ξεκίνημα για το τοπικό συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη συνάντηση των μελών του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα την ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Δράκο, για όλα τα προβλήματα που αφορούν την Κοινότητα Κρεμαστής, μετά από επιτόπια επίσκεψή του, τα οποία είναι τα παρακάτω :

1)Τους αληθινούς λόγους που παραμένουν κλειστά τα καταστήματα CLASSIKO και KAHLUA.

2)Γιατί καθυστερεί το νέο Πολεοδομικό Σχέδιο της Κρεμαστής (δεν έχουν απαντήσει από τον Ιανουάριο στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, θετικά ή αρνητικά). Θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των κατοίκων της Κοινότητάς μας.

3)Την κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία (Παιδικός Σταθμός, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο). Για να λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, έγινε καθαρισμός και συντήρηση.

4)Την άθλια κατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Κρεμαστής.

5)Η κατάσταση των δρόμων και πεζοδρομίων (αγροτικοί δρόμοι δεν υπάρχουν) χωρίς ασφαλτόστρωση, τη στιγμή που αλλού έγιναν ακόμα και οι παράδρομοι.

6)Την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία (δέντρα, καθαριότητα, δρόμοι).

7)Καθαριότητα (έλλειψη προσωπικού, σπασμένοι και άπλυτοι κάδοι παντού).

8)Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δυτικής Ρόδου, χωρίς αρμοδιότητες, με τις φιλότιμες προσπάθειες λίγων υπαλλήλων.

9)Την έλλειψη ή μάλλον την αρπαγή των μηχανημάτων από την Ενότητά μας.

10)Χωρίς ανοιχτά φορτηγά. Έχουμε δύο (2), τα οποία είναι προβληματικά, σε όλη την Ενότητα Πεταλούδων, τη στιγμή που η Ενότητα Καμείρου έχει επτά (7) και είναι το 1/4 του πληθυσμού της Ενότητάς μας.

11)Την έλλειψη παιδικής χαράς, τη στιγμή που εγκαταστάθηκαν έως την 31-08-2019 τριάντα δύο (32) σε όλες τις Κοινότητες εκτός της Κρεμαστής.

12)Την έλλειψη Δημοτικών τουαλετών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση για όλα τα θέματα.

Αποφάσεις θα ληφθούν στο νέο συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί μετά και τον ορισμό των Αντιδημάρχων.

Για το Συμβούλιο της                                      Κοινότητας Κρεμαστής

Ο Πρόεδρος                                                    Μιχαήλ Δράκος