Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ιστολόγιο » ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ξεκίνησε η 1η φάση υλοποίησης έργων υποδομής στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η 1η φάση περιλαμβάνει την Ανακαίνιση οκτώ (8) Νοσηλευτικών Μονάδων και των Χειρουργείων καθώς και την Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμό του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και η χρηματοδότηση τους ανέρχεται στα 2.455.200 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Πέραν των ως άνω υποδομών έχουν εγκριθεί επιπλέον έργα υποδομής προϋπολογισμού 1.385.204 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) τα οποία περιλαμβάνονται στην 2η φάση υλοποίησης έργων υποδομής και τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την ανακαίνιση τμημάτων Αιμοδοσίας, Φυσικής Ιατρικής, Ογκολογίας, Μονάδας Λοιμώξεων, Ακτινολογικού (Μαγνητικού και Αξονικού Τομογράφου, Αγγειογράφου, Στεφανιογράφου), Εργαστηρίων (Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Παθολογοανατομικό) καθώς και την συνολική αντικατάσταση σωληνώσεων του δικτύου κλιματιστικών.
Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης θα ανέλθει στα 3.840.404,00 € και ο χρόνος αποπεράτωσης υπολογίζεται στο τέλος του 2025.
Η υλοποίηση των έργων υποδομής έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα για το νοσοκομείο και το νησί της Ρόδου, στοχεύουν στην συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του πολίτες της Ρόδου και της Δωδεκανήσου και αποτελούν θεμελιώδη στόχο της Διοικήσεως του Νοσοκομείου.