Νότιο Αιγαίο (Δωδεκάνησα): Αποτελέσματα περιφερειακών εκλογών

Νότιο Αιγαίο:  Τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών. Από τα πρώτα αποτελέσματα βλέπουμε μια καθαρή νίκη της παράταξης του Γιώργου Χατζημάρκου.