Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ – ΝΤΕΛΛΑ
∆ρ. Αρχιτέκτων

Ρόδος ανήκει στην κατηγορία των αρχαίων πόλεων που επιβίωσαν µε
την αρχαία ονοµασία τους και στην αρχική τους θέση, µε αλλεπάλληλους πολεοδοµικούς µετασχηµατισµούς. Καθοριστικό στοιχείο ανάπτυξης
της πόλης υπήρξε το «ιπποδάµειο» ρυµοτοµικό σύστηµα της αρχαιότητας,
που καθοδήγησε την πολεοδοµική οργάνωση του οικιστικού τµήµατος αλλά
και τις µεσαιωνικές οχυρωµατικές χαράξεις. Άλλος σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας ήταν η στρατηγική θέση της πόλης, σε σταυροδρόµι των
πανάρχαιων θαλάσσιων διαδροµών της Μεσογείου

ΡΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ