Συγχαρητήρια ΠΟΜΕΝΣ στην ΕΣΠΕΘ για το θέμα των ΕΜΘ

Η ΠΟΜΕΝΣ συγχαίρει την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας ( ΕΣΠΕΘ ) για την ανάδειξη του θέματος που αφορά στους συναδέλφους μας στρατιωτικούς – του θεσμού των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ).

Η ΠΟΜΕΝΣ, δεσμεύεται να αναδεικνύει θέματα όλων των Ενώσεων που είναι σύμφωνες με τον Ν. 4407/2016 και επιδιώκει μαζί με τις Ενώσεις την καλύτερη δυνατή λύση, προς όφελος όλων των συναδέλφων στρατιωτικών.

Κανείς δεν περισσεύει στον κοινό αγώνα για το κοινό καλό.

Η επιστολή της ΕΣΠΕΘ:

ΠΡΟΣ : Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΟΙΝ. : Βουλευτές Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας της ΒτΕ Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες

ΘΕΜΑ : Κρατήσεις Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες Βουλευτές,Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Οικονομικό σύμβουλο μας Λγο ε.α Ηλία Νατσιούλα, συμπαραστέκεται στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας ΕΜΘ, αναφορικά με την κατάργηση της πρόσθετης κράτησης 2% υπέρ των ταμείων αλληλοβοήθειας, που τους επιβλήθηκε με αποφάσεις των ΔΕ του ΕΛΟΑ.Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 90/2017 γνωμοδότηση του ΣΤ΄\Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ο κ. ΥΕΘΑ έκανε αποδεκτή σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α. Με την Φ.952/2/54770/Σ.12304/01 Αυγ 17, ο κ. ΥΕΘΑ έκανε αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 90/2017 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία: «Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας, με τις οποίες, κατ΄ αποδοχή σχετικών αιτημάτων, αναγνωρίστηκε χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας, με διενέργεια πρόσθετης κράτησης επί των μηνιαίων αποδοχών των αιτούντων, δεν δύναται να ανακληθούν κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων».

β. Στην εν λόγω απόφαση, στη σελίδες 8 έως 10 των παρ. 14 έως 17 αναφέρεται ότι, οι ΕΜΘ μέχρι το Ν.2936/2001 δεν είχαν την ιδιότητα του μετόχου, ως μη περιλαμβανόμενα πρόσωπα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΝΔ 398/74. Επιπλέον οι κρατήσεις, που τους γίνονταν ως ΕΠΥ (5ετία) δεν είχαν τον χαρακτήρα της πάγιας ασφαλιστικής εισφοράς, αλλά θεσμοθετημένου πόρου, υπέρ του οικείου Ταμείου Αλληλοβοήθειας, χάριν πραγμάτωσής της κοινωνικής ασφάλισης. Εν συνέχεια έγινε αποδεκτή από τον ΥΦΕΘΑ η γνωμοδότηση υπ.’ αριθμ. 299/2008, όπου οι ΕΜΘ επιβαρύνονται με την πρόσθετη κράτηση 2%, έστω και αν έχουν ήδη επιβαρυνθεί με την κράτηση 4% για την αναγνώριση αυτού του χρόνου .

γ. Επιπλέον στη σελίδα 13 παρ. 27 αναφέρεται ότι, ακόμη και αν υπάρχει συναίνεση των ΕΜΘ με αίτηση τους για ανάκληση αυτών των αποφάσεων, η ΔΕ των ΕΛΟΑ έχει τη διακριτική ευχέρεια και όχι υποχρέωση για την ανάκληση των ως άνω πράξεων. Κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς και το δημόσιο συμφέρον που απαγορεύει την αποτροπή απώλειας εσόδων των Ταμείων, δεδομένου ότι αυτές οι πρόσθετες κρατήσεις υπολογίζονται ως έσοδα των Ταμείων.

δ. Τέλος στην παρ. 28 αναφέρεται ότι, οι ΕΜΘ αιτήθηκαν για οικονομικούς λόγους τη διακοπή αυτών των κρατήσεων και δεν αμφισβήτησαν την νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων των ΔΕ των ΕΛΟΑ, ενώ στην παρ. 29, η χρήση της υπεροχής του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας δηλαδή απώλειας εσόδων των ταμείων, λόγω ενδεχόμενης υποβολής των ΕΜΘ μαζικών αιτήσεων ανάκλησης των αποφάσεων, συνηγορούν υπέρ της μη δυνατότητας ανάκλησης των υπόψη αποφάσεων, εφόσον μάλιστα στην περίπτωση δεν προκύπτει, αλλά ούτε και οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίζονται ότι συντρέχει κάποιος άλλος νόμιμος λόγος ανάκλησης.ε. Κατόπιν των παραπάνω με την εν λόγω γνωμοδότηση αποφασίστηκε ότι, οι αποφάσεις των ΔΕ δεν μπορούν να ανακληθούν κατόπιν σχετικής υποβολής αιτημάτων.

Η Ε.Σ.ΠΕ.Θ μέσω αυτής της επιστολής εκφράζει την στήριξη της, στους δικαστικούς αγώνες των μελών μας και λοιπών συναδέλφων ΕΜΘ και δεν αποδέχεται επ’ ουδενί για τους οποιοσδήποτε λόγους βιωσιμότητας των Ταμείων, να εισφέρουν για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι μας ΕΜΘ, ενώ ταυτόχρονα προτείνουμε την άμεση κατάθεση τροπολογίας, για την κατάργηση της πρόσθετης κράτησης 2% και ταυτόχρονη επιστροφή αυτών των χρημάτων σε όσους έχουν γίνει.

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες Βουλευτές,

Χρήζει να γίνει κατανοητό σε όλους μας ότι, η επικοινωνιακή διαχείριση των θεμάτων, έχει μόνο πρόσκαιρα αποτελέσματα.

Αντιθέτως η ρεαλιστική προσέγγιση, με διάθεση επίλυσης των ταλανιζόντων προβλημάτων, είναι ίσως η μόνη αποτελεσματική επιλογή για ένα ελπιδοφόρο μέλλον, το οποίο σημειωτέων δεν απέχει πολύ από το σήμερα, ώστε να επικρατήσει, κοινώς η αίσθηση περί του δικαίου.

Σε συνεργασία με τον Οικονομικό μας σύμβουλο Λγο ε.α Ηλία Νατσιούλα, θα παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.