Πριμ 50% για ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά & τυροκομικά

elaiotriveio

Χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα Leader για νέες επενδύσεις έως και 500.000 ευρώ
Επιδότηση 50% για επιχειρήσεις συσκευασίας και τυποποίησης ελαιολάδου και οπωροκηπευτικών αλλά και για τυροκομεία φέρνουν τα τοπικά προγράμματα Leader.
Μέσα από τη χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων και για επενδύσεις έως και 500.000 ευρώ κάτοικοι περιοχών της περιφέρειας αλλά και μικροί επιχειρηματίες μπορούν να δώσουν αξία στα συγκεκριμένα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του τόπου τους, καθώς η τυποποίηση και η συσκευασία αποτελούν το ασφαλές «διαβατήριο» για την προώθηση του ελαιολάδου, των νωπών κηπευτικών και φρούτων αλλά και των τυριών προς τις εγχώριες και ξένες αγορές.
Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του Εθνους / Ενθετο: «Επαγγελματικές Ευκαιρίες»