Η κοινότητα Κρεμαστής χάρισε βιβλία στα σχολεία της

Με την επανέναρξη λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρεμαστής και την ύπαρξη αρκετών διπλότυπων βιβλίων, ενημερώθηκαν τα σχολεία της Κοινότητας μας ώστε να επιλέξουν όποια βιβλία θεωρούν χρήσιμα για την βιβλιοθήκη τους.

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου στο χώρο της Βιβλιοθήκης Κρεμαστής πραγματοποιήθηκε η παράδοση 47 βιβλίων από τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Τσαμπίκο Ποδιώτη στο Διευθυντή του Λυκείου Κρεμαστής κ. Δημήτριο Γρηγοριάδη.

Τα συγκεκριμένα βιβλία είναι σε άριστη κατάσταση και θα κοσμούν πλέον εκτός από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τη Βιβλιοθήκη του Λυκείου Κρεμαστής.

Ανάλογο ενδιαφέρον αναμένεται να υπάρξει και από τα άλλα σχολεία της  Κοινότητας μας.

    Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής

Ποδιώτης Τσαμπίκος