Ένας χάρτης δείχνει τον μέσο μισθό σε κάθε χώρα της Ευρώπης (τα καθαρά χρήματα που παίρνει ο εργαζόμενος)

Έναν ενδιαφέρον χάρτη έχει αναρτημένο η Wikipedia. Σε αυτόν βλέπουμε τους μέσ
Ευρώπη. Ξεχωριστά για το κάθε κράτος. Είναι τα καθαρά χρήματα, μετά τους φόρου
παίρνει στα χέρια του ο εργαζόμενος.
Όλοι οι μισθοί στον χάρτη, έχουν μετατραπεί σε ευρώ. Δηλαδή, για παράδειγμα ο μέ
μετατραπεί σε ευρώ και συγκεκριμένα φτάνει τα 363 ευρώ. Στην Ελλάδα, ο μέσος κα
τον μήνα. Βλέπουμε ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες είναι αρκετά π
κάτω, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Ο υψηλότερος μέσος μισθός, φαίνεται ότι είναι στο Μονακό, φτάνοντας στα 5.225 ε
συγκεκριμένος χάρτης ανανεώνεται συχνά, άρα μπορείς να έχεις ανά πάσα στιγμή μ
συμβαίνει στις Ευρωπαϊκές χώρες, σε ότι αφορά τους μισθούς.